DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

Equipo

PADROADO DIDAC

Presidenta
Mª Concepción Mayo Lage

Vicepresidenta
Sofía Santos Pérez

Vogais
Fernando Agrasar Quiroga
Pedro Feduchi Canosa
Manuel Sánchez Delgado
Luis Sirvent
Carlos Teijo García

Secretario
David Garabal Barreiro

EQUIPO DIDAC

Director
David Barro

Responsable de contidos
Mónica Maneiro

Actividades Pedagóxicas
Alba Cacheda

Deseño
Cristina Moralejo
Blanca Prol