DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

Faite membro

DIDAC é unha fundación de interese galego e sen ánimo de lucro, que nace coa intención de divulgar e proxectar o deseño e as artes contemporáneas. Se estás interesado/a en colaborar con nós e apoiar os fins de DIDAC existen diferentes formas de contribución que se detallan a continuación.

SelloCulturaMecenazgo

 

A Fundación DIDAC conta co selo de Cultura e Mecenado concedido polo Ministerio de Cultura y Deporte, a través da Unidade Cultura e Mecenado (dependente da Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo), que ten como obxectivo avalar as institucións que o teñen, para fomentar o mecenado cultural, dando visibilidade aos proxectos que destaquen neste ámbito.

Segundo a Lei de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos, Lei 49/2002, de 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, incorporadas as modificacións que introduciu a Lei 27/2014, de 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.
Os incentivos fiscais serán aplicables aos donativos, donacións e aportacións irrevocables, puros e simples, realizados en favor das entidades sen fins lucrativos como é a Fundación DIDAC

Os primeiros 150€ desgrava o 80%
Os seguintes desgravan o 35% co límite do 10% da base de cotización
A partir do terceiro ano se a aportación é igual ou superior aos dous anos anteriores, a dedución a partir dos primeros 150 € pasa ao 40% en vez do 35%, sempre co límite do 10% da base de cotización

Unha aportación de 150 € como donación a DIDAC, supón unha desgravación directa no IRPF de 120 € co cal o gasto real é de 30 €

Se nos dous períodos impositivos inmediatos anteriores se tivesen realizado donativos, donacións ou aportacións con dereito a dedución en favor dunha mesma entidade por importe igual ou superior, en cada un deles, ao do exercicio anterior, a porcentaxe de dedución aplicable á base da dedución en favor desa mesma entidade que exceda de 150€, será o 40%.


AMIGO/A

O obxectivo é reforzar o mantemento do proxecto cultural e axudar a establecer unha relación de cercanía coas audiencias.

- Acceso prioritario e 20% de desconto en todos os nosos cursos, talleres e conferencias
- Regalo dunha das nosas publicacións e 40% de desconto na compra de calquera publicación editada por DARDO ou DIDAC.
- Recibirás dous números anuais da publicación editada por DARDO, centrada na difusión e análise das artes contemporáneas, o deseño e a arquitectura.
- 10% de desconto en calquera produto da tenda-librería DIDAC
- 15% de desconto ao adquirir unha obra ou deseño dos DIDAC project

Aportación anual 150 €

FAITE AMIGO

 

SOCIOS/AS PROTECTORES/AS

O obxectivo é apoiar o deseño e as artes contemporáneas, cun proxecto que quere ser de vital importancia para Galicia, axudando a vertebrar o sector artístico galego co contexto ibérico ou internacional.

- Acceso prioritario e o 50% de desconto en todos os nosos cursos, talleres e conferencias.
- Regalo de dúas das nosas publicacións e 50% de desconto na compra de calquera publicación editada por DARDO ou DIDAC.
- 15% de desconto en calquera produto da tenda-librería DIDAC.
- 20% de desconto ao adquirir unha obra ou deseño dos nosos DIDAC project.

Serán socios/as protectores/as de DIDAC todos aqueles/as que aporten unha cantidade a partir de 500€.

FAITE SOCIO/A PROTECTOR/A


PATROCINADOR/A

É na existencia do retorno onde difire do mecenazgo, xa que o patrocinio é concibido como unha inversión económica estreitamente vinculada aos obxectivos de comunicación da empresa. Exento de gravamen fiscal, pode materializarse de formas moi diversas.

Ponte en contacto con nós se estás interesado en ser patrocinador

 

MECENAS

Son as persoas físicas ou xurídicas que realizan accións sen máis contrapartida que a directa incidencia no desenvolvemento da sociedade, xa sexa a través de donacións materiais ou de aportacións económicas.
Todas as actividades (cursos, talleres, conferencias, etc.) son gratuítas para os nosos mecenas, que ademais terán prioridade de acceso. Ademais gozarán dun 50% de descontos nos produtos da nosa librería e terán un 25% de desconto en todos os nosos DIDACproject.
Para ser mecenas de DIDAC é necesaria a aportación de 3.000 €.


 
Contamos coa colaboración de:
 
Ministerio de Cultura
 
Espazo colaborador:
Appleton